Zadeva:  Vabilo na regionalne strokovne posvete na temo izvajanja ZKN

Spoštovani,


jeseni 2022 smo izvedli strokovna usposabljanja in posvete na temo izvajanja postopkov v

skladu z ZKN, ki ste se ga skupaj udeležili zaposleni na Geodetski upravi RS in izvajalci

katastrskih postopkov.

Na osnovi pozitivnih izkušenj bomo tudi v letu 2023 v sodelovanju z Zvezo geodetov Slovenije

izvedli podobne strokovne posvete, na katerih bodo predstavljene teme za katere ocenjujemo,

da so aktualne pri izvajanju katastrskih postopkov po ZKN (primeri dobrih/slabih praks pri

izvajanju določil ZKN, poudarki za enotno poslovanje, izvedba koordinatnega vklopa, uporaba

arhivskih podatkov,…).

Posveti bodo s pomočjo geodetskih društev organizirani na osmih lokacijah po Sloveniji. Vsi

posveti bodo časovno potekali med 10.00 in 14.30, le prvi posvet v Ljubljani bo potekal med

11.30 in 16.00.

• Torek, 17.oktober 2023, LJUBLJANA, Kongresna dvorana Kristalne palače (BTC City),

Ameriška ulica 8, Ljubljana

•Četrtek, 19.oktober 2023, KRANJ, Mestna občina Kranj, velika sejna soba 1. nadstropje

(vhod iz parkirišča), Slovenski trg 1, Kranj

•Torek, 24. oktober 2023, NOVO MESTO, Cineplexx Novo mesto, Topliška cesta 2,

            Novo mesto

•Četrtek, 26.oktober 2023, CELJE, Abitura d.o.o., Lava 7, Celje

•Torek, 7. november 2023, LJUBLJANA, Kongresna dvorana Kristalne palače (BTC

            City), Ameriška ulica 8, Ljubljana

•Četrtek, 9. november 2023, AJDOVŠČINA, Dvorana prve slovenske vlade,

            Trg 1. slovenske Vlade 1, Ajdovščina

•Torek, 21. november 2023, MARIBOR, Dravske elektrarne Maribor, Obrežna ulica 170

•Četrtek, 23. november 2023, BIO TERME Mala Nedelja, Moravci v Slovenskih goricah

            34/b, Mala nedelja.

Udeležba na strokovnih posvetih je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava za zaposlene v

geodetskih podjetjih, pooblaščene inženirje in sodne izvedence geodetske stroke.

Prijava bo možna od 1. oktobra 2023 dalje preko posebne spletne povezave. Informacijo o

spletni povezavi, preko katere boste lahko pridobili tudi dodane informacije glede izvedbe

posvetov, vam bomo posredovali do konca septembra 2023.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljam.


Tomaž Petek

Generalni direktor