46. GEODETSKI DAN - GRADIVO IZ PREZENTACIJ

Rudolf STEIGER - Trends and challanges in Engineering geodesy
Marcus ZIEREIS - Transformation by digitalisation
Tomaž PETEK, mag Erna Flogie Dolinar, dr. Anka Lisec - Strategija državne geodetske službe 2025 in strateški projekti
Dr. Oskar STERLE, Sandi Berk, mag. Klemen Medved, ... - Zagotavljanje kakovosti horizontalnega državnega k.s.
Klemen MEDVED, Božo Koler, Oskar Sterle, ... - Nov državni višinski sistem in kakovost višinomerstva GNSS
Dalibor RADOVAN, Božo Koler, Igor Karničnik, ... - Nov državni globinski referenčni sistem in geoid na morju
Žan GOJČIČ, Caifa Zhou, Andreas Wieser - Uporabnost terestičnega laserskega skeniranja pri ugotavljanju deformacij naravnih objektov
Andrej MESNER, mag Tomaž Černe, ... - Izzivi geodezije v novi zakonodaji
Bojan STOPAR, Oskar Sterle, ... - Nadzor kakovosti izmere GNSS
Dejan GRIGILLO, Sara Piculin - Fotogrametrija pri laboratorijskih preizkusih v gradbeništvu
dr. Tilen URBANČIČ, dr Božo Koler, ... - Analiza kakovosti višin na geodetskih načrtih
dr. Klemen KREGAR, dr. Dejan Grigillo - Izkušnje uporabe terestričnega laserskega skeniranja na primerih melišča, hudournika in grajenih objektov
Jure PODBEVŠEK, Andraž MUHIČ, dr. Tilen Urbančič - Priprava letalnice bratov Gorišek in kontrola doskočišča