Priznanja za uspešno delo v društvu

V društvu smo podelili priznanja za dolgoletno uspešno in požrtvovalno delo na področju strokovne in društvene dejavnosti.

Priznanja so prejeli:
Iztok Požauko, Brane Godec, Lucija Unuk, Vojteh Holc, Tanja Flegar, Miro Langerholc, Ivana Kotnik, Dean Kordež, Stojan Bošnik
ter podjetja: Geofoto d.o.o., Geometra d.o.o., Geomeritve d.o.o., Merilo d.o.o.

Vsem se za nesebično delo še enkrat zahvaljujemo!