Zgodovina katastra

Povezava do zelo zanimivega predavanja Anke Lisec: RAZVOJ ZEMLJIŠKEGA KATASTRA, KAKO NAPREJ?

Obvezno branje za vsakega geodeta!