Organi društva

Predsednik:
Jože Dajnko

Izvršilni odbor:
Janez Lovenjek - blagajnik
Mihael Drevenšek
Vojteh Holc
Brane Godec
Bogomir Slatinek - podpredsednik
Jelka Mezner
Zvezdana Boltič Drača - tajnica

Nadzorni odbor:
Lucija Unuk - predsednica NO
Dušan Vrčko
Miro Langerholc

Častno razsodišče:
Boris Premrzl - predsednik ČR
Cvetko Pečar
Iztok Požauko