Novi pravilniki za geodetsko stroko

Dne 18.02.2011 so bili v uradnem listu objavljeni novi pravilniki za geodetsko stroko. Spodaj objavljamo povezave do le-teh.
  • Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke - povezava
  • Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov - povezava
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov - povezava