Nov zakon o GEODETSKI DEJAVNOSTI (ZGeoD-1)

Dne 4.10.2010 je bil v uradnem listu objavljen nov zakon o Geodetski dejavnosti.

Dosegljiv je na povezavi.